Bucan Systems :: nadstrešnice i sklopive garaže

Roto vrata - pešačke barijere za kontrolu pristupa

Pešačke barijere predstavljaju najpouzdaniju kontrolu pristupa i imaju veoma široku primenu sa ugrađenim mehanizmom i RFID sistemom za evidentiranje ulaznica, identifikacionih kartica i sl.<.p>

Idealne su za sve komercijalne, poslovne kao i objekte javne namene.

Za više detalja preuzmite katalog: roto-vrata-pesacke-barijere.pdf